Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου Επταπυργίου του Δ. Θεσσαλονίκης