Η ομάδα ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ διοργανώνει στην Πάτρα

την έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014».

Αν έχεις ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη εργασία–πρόταση

πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης ή η

διπλωματική σου εργασία αφόρα στο αστικό τοπίο της

παράκτιας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας δήλωσε

συμμετοχή στην έκθεση “Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014”,

στέλνοντας τον τίτλο της εργασίας σου και μια σύντομη

περιγραφή(εως 150 λέξεις) στο imagine.patra@gmail.com, μέχρι 30

Ιουνίου 2014. H έκθεση θα λάβει χώρα 3 μέχρι 11 Οκτωβρίου του

2014 στην Αγορά Αργύρη. Η παρουσίαση των εργασιών θα

πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, όπως διαλέξεις και forum

συζητήσεων.

ομάδα

ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ