Ανακοίνωση συγκρότησης σώματος Δ.Σ. Τμήματος Αττικής - Αθήνα 20.12.2011

 

Ανακοίνωση (.pdf)