ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου με θέμα

"Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Συγκροτήματος Κτιρίων Διοίκησης και Κεντρικών Υπηρεσίων της ΔΕΗ Α.Ε. στο Ν. Φάληρο Δήμου Πειραιά, Υ.Σ.Ο.Φ. Ο.Τ. 25 και Α.Η.Σ. Ο.Τ. 28»

 

Διοργανώτρια Αρχή : ΔΕΗ ΑΕ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής2.6.2017

Υποβολή Ερωτημάτων15.6.2017

Κοινοποίηση Απαντήσεων26.6.2017

 

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη, καθώς και ανακοίνωση όσον αφορά στις προθεσμίες.