Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την UIA προκηρύσσει Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα «Ολοκληρωμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο και τον εννοιολογικό σχεδιασμό του Science City».

 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό Δελτίο Τύπου του Διαγωνισμού.