Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone
ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

 

Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού