ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Τμήματος Αττικής με θέμα "Βιωσιμότητα Συλλόγου - Είσπραξη συνδρομών των μελών μας"

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Τμήματος Αττικής με θέμα "Βιωσιμότητα Συλλόγου - Είσπραξη συνδρομών των μελών μας"