ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Πρόσκληση ΤΕΕ και Μουσείου Μπενάκη στα εγκαίνια της έκθεση των βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών με αντικείμενο το δημόσιο χώρο (PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ) στις 15.12.2011 - Διάρκεια έκθεσης: 16.12.2011-29.01.2012