Διεθνείς Συνεργασίες

Σύµφωνο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA µε τα προτεινόµενα Διεθνή Πρότυπα για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα

Σύµφωνο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA µε τα προτεινόµενα Διεθνή Πρότυπα για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα

Η πρώτη έκδοση υιοθετήθηκε από την 20η Γενική Συνέλευση της UIA στην Βαρκελώνη στις 7 Ιουλίου 1996. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση που υιοθετήθηκε από την 21η Γενική Συνέλευση της UIA στο Πεκίνο στις 28 Ιουνίου 1999.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on StumbleUpon0Print this pageEmail this to someone