Σύµφωνο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA µε τα προτεινόµενα Διεθνή Πρότυπα για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα

Η πρώτη έκδοση υιοθετήθηκε από την 20η Γενική Συνέλευση της UIA στην Βαρκελώνη στις 7 Ιουλίου 1996. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση που υιοθετήθηκε από την 21η Γενική Συνέλευση της UIA στο Πεκίνο στις 28 Ιουνίου 1999.