Διεύθυνση / Έδρα: Τριών Ναυάρχων 40, 26221 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610/326922
Fax: 2610/310478
e-mail: info@sana.gr
site: www.sana.gr

Δ.Σ.:

Δ.Σ.: Πρόεδρος: Ανδρέας Λάζαρης
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Ρίτης
Γ. Γραμματέας: Γιώργος Παπανδρέου
Ταμίας: Αντώνης Λαδόπουλος
Μέλη:
Βαλεντίνα Φιλώνη, Κώστας Μπάρλας, Κώστας Καλογερόπουλος

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας 2011 - 2014