ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

11η κλαδική έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο 2013 - 18-21 Απριλίου 2013, Metropolitan Expo