Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Συντήρηση – Επανακατασκευή – Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ στη Λάρισα

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών  για την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» όπως αυτά επικυρώθηκαν με την με αρ. 21200/12-04-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Επισυνάπτονται α) το Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και β) η Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Share on Facebook156Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on StumbleUpon0Print this pageEmail this to someone