Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης»

Με την αριθ. 6898/09-12-2016 Απόφαση του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Αποκατάσταση και επανάχρηση  του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης»

Οι μελέτες που διακρίθηκαν (τρία Βραβεία και ένας Έπαινος – Εξαγορά) σύμφωνα με τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού όπως επικυρώθηκε με την Απόφαση του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, επισυνάπτονται παρακάτω.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on StumbleUpon0Print this pageEmail this to someone