Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας» που διοργάνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. (Δ/νση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου).

 

Επισυνάπτονται τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής στον παρακάτω σύνδεσμο (link)

Αποτελέσματα Διαγωνισμού