Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη Συντήρηση – Αποκατάσταση της “Οικίας Αντωνίου” για Διοικητική χρήση

Ο Δήμος Αγιάς, Νομού Λαρίσης, ενημερώνει για τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ” ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», όπως αυτά επικυρώθηκαν με την με αρ. 128/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

Επισυνάπτονται α) το Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και β) η με αρ. 128/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς και γ) οι πινακίδες των τριών βραβείων.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on StumbleUpon0Print this pageEmail this to someone