Αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για την μελέτη «Ανάπλαση της πλατείας Σχίσματος Ελούντας Κρήτης»