Συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση (απορριπτική) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της προσφυγής του Π. Αντιβαλίδη κατά του αποκλειστικού δικαιώματος των αρχιτεκτόνων στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών του άρθ.8 του Ν4030/11, που μας έστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης.