ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους αρχιτέκτονες υποψήφιους στις εκλογές του ΤΕΕ 2013, με θέμα «Ενημέρωση για ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του Συλλόγου».