Ανακοίνωση για αποτελέσματα εκλογών ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Τμήματος Αττικής 2011 - Αθήνα 21.11.2011

 

Ανακοίνωση (.pdf)