Έρευνα ΣΑΕ για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα

 

Τομεακή Μελέτη ΣΑΕ 2008 - 2010

 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για οδηγία 2005/36