Περιληπτική προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων-προμελέτης για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας.