ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή Β2 «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ».

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2013.  

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ