Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με θέμα "Αρμοδιότητες Σ.Α. (Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής)