Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ