Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ - Ν. 4030/11) Κατευθύνσεις / Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 

- Σχέδιο αίτησης υποβολής μελέτης ΣΑ

- Σχέδιο στατιστικού δελτίου καταγραφής εργασιών ΣΑ