Αίτημα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΤΣΜΕΔΕ για ουσιαστική αντιμετώπιση αδυναμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών