Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αναβάθμισης της ιστοσελίδας και σύνταξης του newsletter του Συλλόγου

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας αναβάθμισης της ιστοσελίδας και σύνταξης του newsletter του Συλλόγου

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ