Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΥΠΕΚΑ με Α.Π. 46587 και θέμα: «Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4030/2011»

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+2Email this to someone

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΥΠΕΚΑ με Α.Π. 46587 και θέμα: «Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4030/2011»