ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Νίκης 4, 105 63 Αθήνα   TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Directorate of European Affairs & Διεθνών Σχέσεων & International Relations 4, Nikis str., 105 63 Athens Greece email :greok@central.tee.gr   Προς την Επιτροπή Επιλογής ιδεών για την “Greek Tourism EXPO ’17” Σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιούργησε […]