ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ    15 / 09 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Πρακτικά 35ης Συνεδρίασης, 15.9.2016