ΑΔΑ : 6Α1Ω7Λ7-5Κ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ: « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΩΗΝ   ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ »   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1  Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι   η   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα :   www.patt.gov.gr 1.2  […]