ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ    20 / 04 / 2016    &    ώρα    5.00 μμ.   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Πρακτικά 30ης Συνεδρίασης, 20.4.2016