Συνάδελφοι, Βάσει των καταστατικών διατάξεων του Συλλόγου (άρθρο 13 παρ. 2) το Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης (Σ.Ο.Π.Ε.) οφείλει να συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο. Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, στην αίθουσα του ΤΕΕ / Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας […]