ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΚΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ 30/4/2015 Η ΔΚΜ-Αρχιτέκτονες αδράχνει την ευκαιρία της καθυστέρησης της συγκρότησης του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε σώμα για να επισημάνει ότι “εδώ και 6 μήνες ο σύλλογος υπολειτουργεί”, όμως κρύβει (ή μήπως αγνοεί;) ότι για τους 4 από τους μήνες αυτούς, δηλ. μέχρι την εκλογή του […]