Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στα πλαίσια της προώθησης και προβολής της Ελληνικής συμμετοχής για την 14η Biennale Αρχιτεκτονικής, προτίθεται να οργανώσει εκδρομή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Η 14η Biennale Αρχιτεκτονικής θα πραγματοποιηθεί στη Βενετία από τις 07 Ιουνίου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2014. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι πρώτον, να διευκολύνει […]