14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014
«Fundamentals - Absorbing modernity 1914 - 2014»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνημμένα θα βρείτε το αναλυτικό Σχέδιο δράσης ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ